اولین جشنواره بین المللی برند سبز
  • ورود و ثبت نام

  • آمار سایت
  • اخبار همایش

جناب آقای دکتر سعید نظری کودهی عضو محترم هیات علمی گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشگاه نیرو و مدیر طرح توسعه فناوری و مدیریت آلاینده ها در صنعت برق در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت.
جناب آقای دکتر سعید نظری کودهی عضو محترم هیات علمی گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشگاه نیرو و مدیر طرح توسعه فناوری و مدیریت آلاینده ها در صنعت برق در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت. ادامه...
1401/05/13
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/05/02
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/05/01
انجمن ورزش شرکت های ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
انجمن ورزش شرکتهای ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/04/30
خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/04/20

  • حامیان
  • پوستر همایش