اولین جشنواره بین المللی برند سبز
  • ورود و ثبت نام

  • آمار سایت
  • اخبار همایش

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1400/06/30
جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.
جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت. ادامه...
1400/06/24
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1400/05/24
جناب آقای دکتر منطقی دبیر محترم ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز معرفی گردید.
جناب آقای دکتر منطقی دبیر محترم ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز معرفی گردید. ادامه...
1400/05/20
ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1400/05/20

  • حامیان
  • پوستر همایش