لیست اخبار
 شرکت پالایش نفت جنت به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

شرکت پالایش نفت جنت به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/09/08
 وزارت آموزش و پرورش به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

وزارت آموزش و پرورش به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/23
 شرکت پتروشیمی اروند به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت پتروشیمی اروند به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/18
 گروه توسعه اقتصاد ملل به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

گروه توسعه اقتصاد ملل به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/18
 شرکت بن ریل به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت بن ریل به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/15
 راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/15
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/15
 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/08/05
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/07/27
 هلدینگ صنایع غذایی موجان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

هلدینگ صنایع غذایی موجان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/07/27
پنل تخصصی برق سبز ، زیر ساخت ها و توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با حضور متخصصین ملی و بین المللی صنعت پتروشیمی برگزار میشود و شرکت پتروشیمی رونگ شنگ در کشور چین اولین معامله برق سبز را برای کاهش کربن در صنعت پتروشیمی انجام داد .

پنل تخصصی برق سبز ، زیر ساخت ها و توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با حضور متخصصین ملی و بین المللی صنعت پتروشیمی برگزار میشود و شرکت پتروشیمی رونگ شنگ در کشور چین اولین معامله برق سبز را برای کاهش کربن در صنعت پتروشیمی انجام داد . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/07/08
شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/06/29
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/06/20
 مجمع شهرداران آسیایی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مجمع شهرداران آسیایی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/06/07
وزارت صنعت ، معدن و تجارت به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

وزارت صنعت ، معدن و تجارت به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/06/01
 پژوهشگاه نیرو به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

پژوهشگاه نیرو به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/05/30
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/05/26
 جناب آقای دکتر سعید نظری کودهی عضو محترم هیات علمی گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشگاه نیرو و مدیر طرح توسعه فناوری و مدیریت آلاینده ها در صنعت برق در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت.

جناب آقای دکتر سعید نظری کودهی عضو محترم هیات علمی گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشگاه نیرو و مدیر طرح توسعه فناوری و مدیریت آلاینده ها در صنعت برق در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/05/13
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/05/02
 فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/05/01
انجمن ورزش شرکت های ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن ورزش شرکتهای ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/30
خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/20
 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/12
 وزارت جهاد کشاورزی به جمع حامیان دومین کنفرانیس بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت جهاد کشاورزی به جمع حامیان دومین کنفرانیس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/11
 فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/11
 مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/07
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/06
بستر همکاری و مشارکت خوبی بین دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند سبز با کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک فراهم خواهد شد.

بستر همکاری و مشارکت خوبی بین دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند سبز با کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک فراهم خواهد شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/04/06
 مرجع صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مرجع صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/31
وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/29
 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/28
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ( بزرگترین کارفرمای سد و نیرو گاه آبی ایران )به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ( بزرگترین کارفرمای سد و نیرو گاه آبی ایران )به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/23
گروه صنعتی ایران خودرو به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

گروه صنعتی ایران خودرو به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/08
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به جمع حامیان دو مین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به جمع حامیان دو مین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/02
 دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/03/01
 شرکت تجاری طلا سبز باختر ماد بعنوان اولین تولید کننده دستگاهای مکانیزه هوشمند بازیافت از مبدا به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت تجاری طلا سبز باختر ماد بعنوان اولین تولید کننده دستگاهای مکانیزه هوشمند بازیافت از مبدا به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/02/31
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1401/02/25
وزارت محترم ورزش و جوانان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت محترم ورزش و جوانان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/02/11
 پنل تخصصی در قالب تدوین استراتژی حذف پلاستیک های نفت پایه و جایگزین کردن آنهابا پلیمر سبز برگزار میگردد.

پنل تخصصی در قالب تدوین استراتژی حذف پلاستیک های نفت پایه و جایگزین کردن آنهابا پلیمر سبز برگزار میگردد. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/02/09
شرکت لوح سبز جنوب(سهامی عام) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت لوح سبز جنوب(سهامی عام) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/02/02
دبیرخانه دایمی کنفرانس بین المللی برندسبز سال جدید برای تمام متخصصان کشور و بخصوص به علاقمندان حفظ محیط زیست تبریک و شادباش عرض می نماید و امیدوار است سال نو همراه با سلامتی و تندرستی به همراه نگاه ویژه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.

دبیرخانه دایمی کنفرانس بین المللی برندسبز سال جدید برای تمام متخصصان کشور و بخصوص به علاقمندان حفظ محیط زیست تبریک و شادباش عرض می نماید و امیدوار است سال نو همراه با سلامتی و تندرستی به همراه نگاه ویژه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد. ... اطلاعات بیشتر ...
1401/01/06
جناب آقای دکتر علی سوفسطایی رهبر پروژه های بین المللی هوش مصنوعی در شرکت vale در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت.

جناب آقای دکتر علی سوفسطایی رهبر پروژه های بین المللی هوش مصنوعی در شرکت vale در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/12/05
 اولین و بزرگترین برند بین المللی تولید کننده سنگ آهن و نیکل درجهان (شرکت vale ) از کشور برزیل به جمع حامیان ویژه دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اولین و بزرگترین برند بین المللی تولید کننده سنگ آهن و نیکل درجهان (شرکت vale ) از کشور برزیل به جمع حامیان ویژه دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/12/05
 دومین کنفرانس بین المللی برند سبز در مهر ماه 1401 در تهران برگزار میشود.

دومین کنفرانس بین المللی برند سبز در مهرماه 1401 در تهران برگزار میشود. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/11/11
فرایند برگزاری و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت تخصصی با برنامه ریزی جامع و با حضور برند های شاخص ملی و بین المللی و با برگزاری 8 پنل تخصصی نتیجه محور و 12 کارگاه کاربردی و عملیاتی که به مدت سه روز برگزار میگردد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فرایند برگزاری و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت تخصصی با برنامه ریزی جامع و با حضور برند های شاخص ملی و بین المللی و با برگزاری 8 پنل تخصصی نتیجه محور و 12 کارگاه کاربردی و عملیاتی که به مدت سه روز برگزار میگردد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/10/06
کنفرانس بین المللی برند سبز با مشارکت ، پشتیبانی و حمایت بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه ، تشکل های صنفی و بخش خصوصی و با حضور بیست و چهار برند حامی محیط زیست و با هشت سخنرانی کلیدی در تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید.

کنفرانس بین المللی برند سبز با مشارکت ، پشتیبانی و حمایت بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه ، تشکل های صنفی و بخش خصوصی و با حضور بیست و چهار برند حامی محیط زیست و با هشت سخنرانی کلیدی در تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/07/06
 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/06/30
 جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.

جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/06/24
 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/24
 جناب آقای دکتر منطقی دبیر محترم ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز معرفی گردید.

جناب آقای دکتر منطقی دبیر محترم ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/20
ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/20
 شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/17
 شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/03
 شرکت تدبیر انرژی هیرکان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت تدبیر انرژی هیرکان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/05/03
 شرکت ستاره آریا نوین آیلین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت ستاره آریا نوین آیلین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/23
 شرکت آروین فناوران صنعت ناب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست

شرکت آروین فناوران صنعت ناب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/23
 انجمن آب و فاضلاب ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن آب و فاضلاب ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/23
اتحادیه انجمن های انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه انجمن های انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/21
 انجمن علمی انرژی بادی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن علمی انرژی بادی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/21
 شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/14
 سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی نماینده محترم تهران و رئیس فراکیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی ازسخنرانان کنفرانس معرفی گردید.

سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی نماینده محترم تهران و رئیس فراکیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی ازسخنرانان کنفرانس معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/09
جناب آقای دکتر محمد مجابی ریاست محترم کمیته محیط زیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یکی ازسخنرانان کنفرانس معرفی گردید.

جناب آقای دکتر محمد مجابی ریاست محترم کمیته محیط زیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس معرفی شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/04/01
 مرکز صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم ( مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

مرکز صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم ( مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1400/03/31
 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/03/19
 پنل تخصصی برند سبر با گرایش فضای سبز و توسعه پایدار توسط شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار میگردد.

پنل تخصصی برند سبر با گرایش فضای سبز و توسعه پایدار توسط شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار میگردد. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/03/10
 شرکت فن گستران خودرو توسن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت فن گستران خودرو توسن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/03/03
 هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/03/01
 هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هکتا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هکتا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/29
 شرکت حمل و نقل رجا به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت حمل و نقل رجا به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/29
 شرکت سرمایه گذاری ایران گردی و جهان گردی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت سرمایه گذاری ایران گردی و جهان گردی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/29
 گروه هتل های هما به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

گروه هتل های هما به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/29
 زمان برگزاری کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت کاملا حضوری به تاریخ 13 مرداد ماه سال جاری موکول شد.

زمان برگزاری کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت کاملا حضوری به تاریخ 13 مرداد ماه سال جاری موکول شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/19
 پنل های تخصصی کنفرانس بین المللی برند سبز مشخص شد.

پنل های تخصصی کنفرانس بین المللی برند سبز مشخص شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/17
 هلدینگ تهران برتر پروهان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

هلدینگ تهران برتر پروهان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/14
شرکت پرداخت الکترونیک سداد به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/07
 انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/01
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/02/01
 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/22
 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/22
 انجمن تونل ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تونل ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/22
انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/22
 انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/21
انجمن علمی ریخته گری ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن علمی ریخته گری ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/21
 انجمن صنایع گالوانیزه ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع گالوانیزه ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/21
 انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لامپ روشنایی و اجزاء مربوطه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لامپ روشنایی و اجزاء مربوطه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/21
 انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده در ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/18
 انجمن مهندسی معدن ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن مهندسی معدن ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1400/01/16
 مجتمع فولاد کویر به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مجتمع فولاد کویر به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/23
 شورای عالی برند های پوشاک ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شورای عالی برند های پوشاک ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/23
 انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/13
 اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/13
 پژوهشکده خودرو ، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

پژوهشکده خودرو ، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/12
 انجمن نورد کاران فولادی ایران (انفا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن نورد کاران فولادی ایران (انفا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/09
 شرکت سولار کنترل صنعت به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت سولار کنترل صنعت به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/08
 انجمن صنایع نساجی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع نساجی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/08
 شرکت پارس طبیعت سلولز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت پارس طبیعت سلولز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/06
 شرکت ژئو پارسیان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت ژئو پارسیان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/06
 انجمن صادر کنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

انجمن صادر کنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/06
 انجمن صنفی کار فرمایان صنایع فرو آلیاژ به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کار فرمایان صنایع فرو آلیاژ به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/06
 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/05
 انجمن کامپوزیت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن کامپوزیت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/05
 مجتمع فولاد صنعت بناب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مجتمع فولاد صنعت بناب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/04
 انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/01
 انجمن صنفی تولید کنندگان در و پنجره ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی تولید کنندگان در و پنجره ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/12/01
 انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/27
 انجمن صنایع تولید کنندگان سموم به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع تولید کنندگان سموم به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/27
 انجمن صنایع همگن پلاستیک به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع همگن پلاستیک به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/27
 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/27
 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/20
 مجتمع فولاد نطنز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مجتمع فولاد نطنز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/20
 شرکت بین المللی مدیریت منابع آب ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت بین المللی مدیریت منابع آب ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/20
 شرکت فولاد کویر دامغان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت فولاد کویر دامغان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 انجمن صنفی تولید کنندگان آسفالت استانهای تهران و البرز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی تولید کنندگان آسفالت استانهای تهران و البرز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 شرکت فولاد مبارکه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت فولاد مبارکه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 گروه صنعتی نامی نیک نهاد (برند سه نان) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

گروه صنعتی نامی نیک نهاد (برند سه نان) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 پایگاه خبری روستا نیوز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست

پایگاه خبری روستا نیوز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 روزنامه سبزینه به عنوان حامی رسانه کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

روزنامه سبزینه به عنوان حامی رسانه کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 نشریه صنعت هوشمند به عنوان حامی رسانه کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

نشریه صنعت هوشمند به عنوان حامی رسانه کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/16
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/12
 شرکت پاکسان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست

شرکت پاکسان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/12
 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/06
 انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/06
فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/05
جامعه هتلداران ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

جامعه هتلداران ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/05
 انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/05
 انجمن قیرایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن قیرایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/01
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوربه جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوربه جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/01
 انجمن صنایع تولید و صادر کنندگان کنسانتره و آبیموه ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنایع تولید و صادر کنندگان کنسانتره و آبیموه ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/11/01
 اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/27
 سازمان ملی کارافرینی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان ملی کارافرینی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/24
سازمان نظام مهندسی معدن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان نظام مهندسی معدن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/24
 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/22
انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/22
 گروه هلدینگ رفتاری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

گروه هلدینگ رفتاری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/18
 کنفدراسیون صنعت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

کنفدراسیون صنعت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/17
 انجمن خودروسازان ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن خودروسازان ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/16
پژوهشگاه نیرو به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

پژوهشگاه نیرو به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/14
اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ،مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ،مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/13
 اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/13
 جناب آقای رضا نورائی مدیر ارشد اجرایی (CEO) انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران بعنوان عضو شورای سیاستگزاری کنفرانس معرفی گردید.

جناب آقای رضا نورائی مدیر ارشد اجرایی (CEO) انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران بعنوان عضو شورای سیاستگزاری کنفرانس معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/11
انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/11
انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/09
انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی ، ساختمانی و راهسازی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی ، ساختمانی و راهسازی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/09
انجمن زغال سنگ ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن زغال سنگ ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/09
انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/06
سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/06
شرکت توسعه منابع انرژی توان (صبا باتری) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت توسعه منابع انرژی توان (صبا باتری) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/04
انجمن تولید کنندگان باتری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولید کنندگان باتری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/03
انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/03
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/02
انجمن تولیدگنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن تولیدگنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/10/01
خانه معدن ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

خانه معدن ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/09/30
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1399/09/30
کنفرانس بین المللی برند سبز با حضور ذی نفعان داخلی و با مشارکت ذی نفعان بین المللی و نگاه ویژه به ذی نفعان آیندگان در 29 اردیبهشت ماه 1400 در تهران برگزار میگردد.

کنفرانس بین المللی برند سبز با حضور و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و با مشارکت متخصصین و سازمانهای بین المللی و نگاه ویژه به ذی نفعان آینده گان در 29 اردیبهشت ماه 1400 در تهران برگزار میگردد. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/09/29
 انجمن صنعت موتور سیکلت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنعت موتور سیکلت ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/09/17
 گروه صنعتی سانا عایق به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

گروه صنعتی سانا عایق به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/09/17
سندیکای صنایع کنسرو ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سندیکای صنایع کنسرو ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/08/15
انجمن ملی خرمای ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن ملی خرمای ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/08/15
سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1399/04/28
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/11/21
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/11/19
اتحادیه محترم صنایع بازیافت ایران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

اتحادیه محترم صنایع بازیافت ایران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/11/19
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/11/18
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه برقی و هیبریدی به جمع حامیان جشنواره پیوست .

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه برقی و هیبریدی به جمع حامیان جشنواره پیوست . ... اطلاعات بیشتر ...
1398/11/06
وزارت آموزش و پرورش به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت محترم آموزش و پرورش به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/10/23
شرکت بین المللی swecomp از کشور سوئد بعنوان حامی بین المللی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت بین المللی swecomp از کشور سوئد بعنوان حامی بین المللی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست و این شرکت اقدامات موثری در کشور سوئد در حوزه محیط زیست و پسماند انجام داده و یک شرکت معتبر میباشد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/10/16
انجمن صنفی آشپزان و سرآشپزان استان تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

انجمن صنفی آشپزان و سرآشپزان استان تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/10/11
شرکت محترم کیسون به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

شرکت محترم کیسون به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/09/17
واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی پیوست.

واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/09/16
جناب آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست محترم هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز معرفی گردید.

جناب آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست محترم هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/09/12
شورای اسلامی شهر تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

شورای اسلامی شهر تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/08/21
سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/07/30
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست و جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید.

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست و جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/07/15
وزارت محترم جهاد کشاورزی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت محترم جهاد کشاورزی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/06/29
جناب آقای دکتر رضا شجیع نماینده محترم وزارت ورزش و جوانان به عنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبزمعرفی گردید.

جناب آقای دکتر رضا شجیع نماینده محترم وزارت ورزش و جوانان به عنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبزمعرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/05/28
وزارت ورزش و جوانان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت ورزش و جوانان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/05/28
جناب آقای دکتر حسین بدری پور عضو مجترم شورایعالی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید.

جناب آقای دکتر حسین بدری پور عضو مجترم شورایعالی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/05/23
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/05/23
 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان پیوست.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/05/16
دبیر کل انجمن مدیریت راهبردی ایران بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی شد.

دبیر کل انجمن مدیریت راهبردی ایران بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/04/26
انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک ) ایران به جمع حامیان جشنواره پیوست

انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک ) ایران به جمع حامیان جشنواره پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/04/26
سازمان هواپیمایی کشوری به جمع حامیان جشنواره پیوست

سازمان هواپیمایی کشوری به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/04/22

سرکار خانم دکتر جواهریان از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نماینده آن معاونت محترم بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/04/12
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به جمع حامیان جشنواره پیوست.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به جمع حامیان جشنواره پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/03/25
 شهرداری تهران به جمع حامیان جشنواره پیوست و جناب آقای دکتر صدرالدین علی پور مدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار نماینده محترم شهرداری تهران بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید.

شهرداری تهران به جمع حامیان جشنواره پیوست و جناب آقای دکتر صدرالدین علی پور مدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار نماینده محترم شهرداری تهران بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/03/20
دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان

دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/03/13
سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ،سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/27
معرفی حامیان جدید

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/27
معرفی حامیان جدید

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/27
پیوست وزارت نیرو به حامیان جشنواره

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، وزارت محترم نیرو بعنوان ... اطلاعات بیشتر ...
1397/12/06
سایت تخصصی اقتصاد سبز ایران بعنوان حامی رسانه ای جشنواره

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، پایگاه خبری زیست آنلاین بعنوان ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/13
 شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، جناب آقای هانی صباغیان مدیر محترم سلامت ، ورزش و آموزش و جناب آقای سهیل سیمره دبیر محترم کمیته توسعه برند ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/13

به اطلاع علاقمندان ، متخصصان و مدیران حوزه برند و برند سازی میرساند جشنواره بین المللی برند سبز با حمایت و همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، کنسرسیوم برند ایران ، آکادمی بین المللی برند سبز ... اطلاعات بیشتر ...
1397/10/12