به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی برند سبز ، دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان به جمع حامیان جشنواره پیوست.