بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس ، جناب آقای دکتر محمد مجابی ریاست محترم کمیته محیط زیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یکی از سخنرانان کنفرانس معرفی شد.