بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت ستاره آریا نوین آیلین به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.این شرکت بعنوان اولین و تنها تولید کننده دستگاههای بیو کمپوستر در ایران فعالیت دارد. و  عضو پارک علم وفناوری استان البرز میباشد که در راستای بازیافت پسماندهای تر در مبداء با پیشرفته ترین سیستم بیولوژیکی فعالیت خود را در ایران در سال 1394 آغاز نموده است.