جناب آقای دکتر علی سوفسطایی رهبر پروژه های بین المللی  هوش مصنوعی در شرکت vale در دومین کنفرانس بین المللی برند سبز سخنرانی خواهند داشت.

دکتر علی  سوفسطایی پژوهشگر فوق دکتری در دانشگاه کوئینزلند ، استرالیا  در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی در مهندسی معدن ، جایی که او انقلابی را در یادگیری عمیق و روش های هوش مصنوعی برای افزایش بهره وری انرژی ، کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری و کاهش گلخانه رهبری کرد . و در انتشار گاز در معادن ، ایشان سال ها بعنوان ناظر علمی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک و معدن و فناوری اطلاعات بصورت علمی راهنمایی میکند..

دکتر علی سوفسطایی بیش از پانزده سال سابقه آکادمیک بعنوان استادیار و رهبر فعالیت های تحقیقاتی بین المللی دارد.و نتایج پروژه های تحقیق و توسعه او در مجلات بین المللی منتشر شده است .او دستاوردهای علمی خود را در کنفرانس های در امریک، اروپا ، آسیا و استرالیا ارائه کرده است. 

دکتر علی سوفسطایی در پروژه های تحقیق و توسعه صنعتی در چندین صنعت از جمله نفت و گاز (رویال داچ شل) شرکت داشته است و در زمینه فولاد تجربه عملی گسترده تری دارد از جمله کار با شرکتهای ( BHP  Rio  Tinto American  Vale ) و دانیلی  فعالیت داشته است.