دبیرخانه دایمی کنفرانس بین المللی برندسبز سال جدید برای تمام متخصصان کشور و بخصوص  به علاقمندان  حفظ محیط زیست تبریک و شادباش عرض می نماید و امیدوار است سال نو همراه با سلامتی و تندرستی به همراه نگاه ویژه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد. و بنا به فرمایش و نام گذاری سال جدید(تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین )  از طرف مقام معظم رهبری ، این کنفرانس رویکرد ونگاه ویژه ای به شرکتهای دانش بنیان  در قالب استارتاپ ها  و فناورهای سبز در حوزه محیط زیست خواهد داشت.