بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات  به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست .