بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس ، انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی ، ساختمانی و راهسازی  به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.