بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، مجتمع فولاد نطنز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.