• ورود و ثبت نام

  • آمار سایت
  • اخبار همایش

مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/04/07
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/04/06
بستر همکاری و مشارکت خوبی بین دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند سبز با کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک فراهم خواهد شد.
بستر همکاری و مشارکت خوبی بین دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی برند سبز با کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک فراهم خواهد شد. ادامه...
1401/04/06
مرجع صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
مرجع صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/03/31
وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1401/03/29

  • حامیان
  • پوستر همایش