• سخنرانان کلیدی و مدعوین بین المللیداخلی:

سه سخنرانی با موضوع موردکاوی مسائل حقوقی و فرایند برندسازی نیز در نظر گرفته شده است که پیشنهاد می شود این 3 مورد به صورت زیر باشد

الف) مورد کاوی فرایند برندسازی و علل موفقیت و توسعه برندها در سطح بین المللی از یک یا دو برند سبز مطرح جهانی

ب) مورد کاوی فرایند برندسازی و علل موفقیت و توسعه برندها حداقل دو مورد برندهای موفق داخلی

خارجی:

با توجه به اهمیت بین المللی مبحث برند سازی و توسعه آن و مسائل حقوقی مربوط به آن، از حضور اساتید بین المللی نیز در جشنواره استفاده خواهد شد.برخی از سخنرانان خارجی  پیشنهادی  ویدیو کنفرانسی در این بخش عبارتند از :

·        پروفسور دویوید آکر(پدر علم برندینگ در دنیا)

·        پروفسور یوآکیمزتالر(فوق دکترااز دانشگاه هاروارد)

·        پروفسور کوین لین کلر(نویسنده انجیل برند)

 سخنرانان داخلی که  تا این لحظه نهایی شده اند:

·   سرکار خانم دکتر جوان شهرکی نماینده محترم یونیدو در جمهوری اسلامی ایران

. سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی نماینده محترم مردم تهران و ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی 

. جناب آقای دکتر مجابی ریاست محترم کمیته محیط زیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

- جناب آقای دکتر منطقی دبیر ستاد فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم m&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز )

- رئیس محترم دفتر کشوری سازمان بهداشت جهانی در جمهوری اسلامی ایران


کنداکتور برنامه به زودی اعلام خواهد شد.

و لیست هفت پنل های تخصصی و اعضای پنل  در بخش برنامه کنفرانس بصورت کامل آمده است .