جناب آقای مهندس آرمان خالقی  عضو هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران و قائم مقام دبیرکل خانه بعنوان ششمین  سخنران کنفرانس  در خصوص نقش صنایع و معادن سبز برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست  به ایراد سخنرانی پرداخت .

وی  ضرورت استفاده از صنایع و معادن سبز محور را خدمت به محیط زیست به جهت کاهش آلودگی های زیست محیط از جمله پایداری آب ، خاک و هوا دانست و افزود عدم توجه به مسائل زیست محیطی در صنایع مختلف بخصوص در کشاورزی باعث تخریب جنگلها و کاهش فضای سبز و در نهایت باعث آلودگی هوا شده است که متاسفانه درخصوص بحث معدن تخریب محیط زیست بسیار مشهود است.

قام مقام دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در ادامه به بحت  ظرفیت تشکل های زیست محیطی کشور و عدم توجه به آنها اشاره کرد و افزود  متاسفانه فعالیت  تشکلهای زیست محیطی که میتواند تاثیرات قابل توجهی برای آگاهی بخشی به جامعه برای آموزش و فرهنگ سازی به جهت رعایت الزامات زیست محیطی برای عموم مردم داشته باشد عملا تاثیر قابل ملاحظه ای ندارند و بعنوان سمن های زیست محیطی نقش آفرین نیستند.

آقای مهندس خالقی در ادامه به بحث  پیوست زیست محیطی پروژه های کلان کشور تاکید و خاطر نشان ساخت پیوست زیست محیطی که عملاباید در فراینده صدور مجوز در توجیه فنی و اقتصادی مدنظر داشته باشند عملا توجه خاصی نمیشود در صورتیکه یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات زیست محیطی کشور، الزامی شدن پیوست زیست محیطی در پروژه های مختلف میباشد. 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران در ادامه به نگاه کلان برای حفظ محیط زیست اشاره و خاطر نشان ساخت اولین نگاه مسئولیت اجتماعی به محیط زیست و تبدیل آن به ارزش یکی از مولفه های ایجاد ارزش افروده شرکتها و برندها تلقی کرد و افزود در کشورما با عنایت به رویکردها و عملکردها  به دو مقوله csr و ثروت آفرینی میتواند نقشه راه فعالیت های زیست محیطی برای توسعه و پیشرفت شرکت ها و سازمانها قراربگیرد .

وی در خاتمه به برچسب های زیست محیطی بعنوان یکی از راهکارهای اساسی برای رفع یکسری مشکلات امروز جامعه محیط زیست  اشاره کرد  و افزود با توجه به تجربیات موفق در کشورهای اروپایی در حوزه صنایع سبز و خودرو و فرهنگ سازی مصرف بهینه ، میتواند بستر مناسب و چارچوب مشخص برای کاهش آلایندگی های زیست محیطی برای وجه تمایز و رقابت بین سازمانها و شرکت های مختلف در دستورکار جامعه محیط زیست کشور قراربگیرد.