سرکار خانم مهندس آزیتا میرزایی  دارای کارشناسی ارشد  در رشته  تکنولوژی های سبزاز کشور سوئد بعنوان پنجمین سخنران کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت .

وی  ضرورت استفاده از تکنولوژی و فناوریهای سبز را خدمت به محیط زیست و توسعه پایدار دانست و افزود در کشور های اروپایی  توسعه پایدار بر محور توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی رشد  داشته و اولویت  در کشورهای اروپایی بخصوص در کشور سوئد  در مرحله  اول توجه به محیط زیست بوده  و به نوعی  اول رشد اجتماعی بعد فرهنگی و در آخر اقتصادی میباشد  ولی این موضوع در کشور ایران اول رشد اقصادی و بعد  هم رشد اجتماعی و فرهنگی و آخرهم توجه به محیط زیست میباشد که نیازمند تغییر نگرش و رویکردها به مقوله محیط زیست و توسعه پایدار میباشد . وی در ادامه به عدم آگاهی عموم مردم  ایران به مقوله محیط زیست اشاره کرد و  افزود علم و آگاهی متخصصین محیط زیست در ایران خوب است ولی عموم مردم اطلاعات کافی در زمینه محیط زیست ندارند و این امر نیازمند آموزش و آگاهی بخشی به عموم جامعه  از مشکلات محیط زیستی میباشد.

وی در ادامه  به فراگیر بودن بحث محیط زیست اشاره کرد و افزود موضوع محیط زیست  یک بحث بین المللی است  و تغییر تفکر بر نگاه به محیط زیست را ضروری دانست و افزود  تصمیم گیران کشور ما به بحث محیط زیست  باید بعنوان یک نکته  اضطرار توجه بیشتری داشته باشند  و در این خصوص استفاده از تجربیات موفق در عرصه بین المللی بسبار حایز اهمیت بوده و  بحث آموزش و پژوهش و آگاهی دادن به نسلهای آینده  از بابت مضرات زیست محیطی برای حفظ محیط زیست  و توسعه پایدارخیلی اهمیت دارد.

وی در ادامه از تجربیات خود از کشور سوئد بعنوان مورد کاوی و پروژه موفق مطرح کرد و افزود در کشور سوئد دولت بودجه کافی در اختیار شرکتهایی که در حوزه محیط زیستی فعالیت دارند  قرار میدهد و خاطر نشان کرد صنعت پرورش ماهی  که از انرژیهای تجدید پذیر (سولارپاور)  استفاده میکنند در نهایت تولید نیتروژن که از طریق آب ماهی تولید میشود   در کشاورزی بجای خاک از آن آب حامل نیتروژن برای رشد گیاهان استفاده میکنند که بسیار برای حفظ محیط زیست مفید و موثر میباشد که بخاطر موفقیت آمیر بودن پروژه ، در حال حاضر این ایده و فناوری درسطح بین المللی در حال فعالیت میباشند.

خانم مهندس میرزایی در آخر به نگرش زیست محیطی در مقوله شهرسازی اشاره کرد  و افزود در بحث شهر سازی قبل از طراحی باید نگرش و پیوست محیط زیستی در نظر گرفته شود تا  بیش از این در مقوله شهرسازی به محیط زیست آسیب نزنیم.