ــــــــــــــ کارگاه های آموزشی

به منظور افزایش کارایی و ارتقای علمی و عملی شرکت کنندگان در جشنواره، کارگاه های تخصصی نیز در حاشیه جشنواره بین المللی برند سبز برگزار خواهد شد. موضوعات این کارگاه ها بر اساس نظر اعضای  شورای سیاستگذاری ،کمیته های علمی و اجرایی انتخاب میشوند.برخی عناوین کارگاهها به شرح ذیل میباشد:

– برندسازی سبز در شرایط تحریم مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

–  آشنایی با روند ثبت نام و نشان تجاری در مراکز بین المللی و مزایا و ویژگیهای آن

–  نقش رویکرد تجارت و صادرات در ارتقای برند و نشان تجاری سبز

– اهمیت هویت سازی و معماری برند سبز در ارتقای برند های ملی در سطح بین المللی

–  برندینگ در صنعت سبز ، راهکارها و چالشهای ملی و بین المللی

–  برندینگ  در صنعت با رویکرد سبز ضرورت ها و ملاحضات

–  برندینگ در تولید خدمات و محصولات سبز، افق ها و تهدیدها

–  برندینگ راهکار مصرف و استفاده از محصولات دوست دار محیط زیست